Gant

Sale
Gant 3115 Eyeglasses

Gant

$81.95 $148.00

 • 001 - Shiny Black
 • 020 - Grey/Other
 • 052 - Dark Havana
Sale
Gant 3165 Eyeglasses

Gant

$66.68 $138.00

 • 002 - Matte Black
 • 056 - Havana/Other
 • 055 - Coloured Havana
Sale
Gant 3168 Eyeglasses

Gant

$67.53 $148.00

 • 052 - Dark Havana
 • 026 - Crystal
 • 001 - Shiny Black
Sold out Sale
Gant 3131 Eyeglasses

Gant

$60.34 $124.00

 • 009 - Matte Gunmetal
 • 002 - Matte Black
 • 032 - Gold
Sale
Gant 3128 Eyeglasses

Gant

$65.00 $130.00

 • 002 - Matte Black
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 091 - Matte Blue
Sale
Gant 3084 Eyeglasses

Gant

$77.00 $148.00

 • 091 - Matte Blue
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 002 - Matte Black
Sale
Gant 3139 Eyeglasses

Gant

$71.51 $148.00

 • 052 - Dark Havana
 • 002 - Matte Black
 • 092 - Blue/Other
Sold out Sale
Gant 4078 Eyeglasses

Gant

$73.41 $148.00

 • 056 - Havana/Other
 • 072 - Shiny Pink
 • 001 - Shiny Black
Sold out Sale
Gant 3164 Eyeglasses

Gant

$67.53 $148.00

 • 055 - Coloured Havana
 • 056 - Havana/Other
 • 005 - Black/Other
Sold out Sale
Gant 3171 Eyeglasses

Gant

$67.16 $138.00

 • 009 - Matte Gunmetal
 • 032 - Gold
 • 002 - Matte Black
Sale
Gant 3177 Eyeglasses

Gant

$73.40 $148.00

 • 052 - Dark Havana
 • 001 - Shiny Black
 • 020 - 020 - Grey/Other
 • 090 - Shiny Blue
 • + 4
Sold out Sale
Gant 3090 Eyeglasses

Gant

$65.70 $144.00

 • 091 - Matte Blue
 • 002 - Matte Black
 • 052 - Dark Havana
 • 067 - Matte Red
Sold out Sale
Gant 3159 Eyeglasses

Gant

$77.87 $160.00

 • 002 - Matte Black
 • 002 - 002 - Matte Black
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 009 - 009 - Matte Gunmetal
 • + 2
Sold out Sale
Gant 3060 Eyeglasses

Gant

$63.89 $134.00

 • 067 - Matte Red
 • 002 - Matte Black
 • 091 - Matte Blue
 • 052 - Dark Havana
Sale
Gant 3111 Eyeglasses

Gant

$79.36 $148.00

 • 002 - Matte Black
 • 002 - 002 - Matte Black
 • 049 - 049 - Matte Dark Brown
 • 009 - Matte Gunmetal
 • + 2
Sold out Sale
Gant A387 Eyeglasses

Gant

$82.00 $144.00

 • P93 - Satin Black
 • 082 - Matte Violet
 • Q11 - Satin Brown
 • 002 - Matte Black
 • + 1
Sold out Sale
Gant 3138 Eyeglasses

Gant

$65.21 $134.00

 • 091 - Matte Blue
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 002 - Matte Black
Sale
Gant 3169 Eyeglasses

Gant

$73.41 $148.00

 • 002 - 002 - Matte Black
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 009 - 009 - Matte Gunmetal
 • 049 - 049 - Matte Dark Brown
 • + 2
Sale
Gant 4081 Eyeglasses

Gant

$79.36 $160.00

 • 002 - Matte Black
 • 091 - Matte Blue
 • 082 - Matte Violet
Sold out Sale
Gant 3130 Eyeglasses

Gant

$73.38 $134.00

 • 009 - Matte Gunmetal
 • 091 - Matte Blue
 • 002 - Matte Black
Sale
Gant 3149 Eyeglasses

Gant

$67.06 $130.00

 • 032 - Gold
 • 009 - Matte Gunmetal
 • 002 - Matte Black
Sold out Sale
Gant 7080 Sunglasses

Gant

$61.70 $108.00

 • 02A - Matte Black - Smoke
 • 91C - Matte Blue - Smoke Mirror
 • 52H - Dark Havana - Brown Polarized
Sale
Gant 4083 Eyeglasses

Gant

$68.45 $138.00

 • 055 - Coloured Havana
 • 001 - 001 - Shiny Black
 • 053 - Blonde Havana
 • 055 - 055 - Coloured Havana
 • + 2
Sold out Sale
Gant 7102 Sunglasses

Gant

$57.43 $118.00

 • 55N - Coloured Havana / Green - Green
 • 05D - Black/Other / Smoke Polarized - Grey